W jaki sposób może zostać przeprowadzona wycena firmy

W jaki sposób może być wykonana wycena firmy
Podczas funkcjonowania każdej firmy mogą się pojawić sytuacje, gdy z jakiegoś powodu będzie potrzeba oszacowania ile jest warta. Może to być na przykład sprzedaż lub kupno takiego przedsiębiorstwa, podział albo zaciągnięcie jakiegoś kredytu w banku. Pozwoli to wszystkim stronom zorientować się, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, i na tej podstawie podjąć biznesowe decyzje. Zależnie od sytuacji wycena spółek może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Bardzo często stosuje się majątkowe podejście, w którym od sumy aktywów odejmowane są wszystkie pasywa. Ale nie w każdej sytuacji ta metoda będzie odpowiednia, dlatego też można użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy podejściu dochodowym wartość firmy ustalona zostaje w oparciu o planowane dochody, z ujęciem istniejących kosztów. W przypadku metody porównawczej firma zostaje porównana z innymi podmiotami działającymi w danej branży, i w oparciu o to zostaje oszacowana jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.